Te late betaling van rekeningen bezorgt één op de vijf leveranciers in het MKB liquiditeitsproblemen: zij lopen zelf betalingsachterstanden op en staan rood bij de bank. Bij bijna 20% van de kleinste bedrijven die leveren aan zakelijke klanten (zzp’ers en bedrijven met hooguit drie werknemers) komen ondernemers er ook privé door in de problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld ten koste van noodzakelijke uitgaven.

Vier op de vijf MKB-bedrijven levert ten minste voor een deel aan zakelijke klanten. Deze B2B-bedrijven halen hier gemiddeld twee derde van hun omzet. Ruim 60% van deze bedrijven, 44% van alle MKB-bedrijven, heeft te maken met niet of te laat betaalde rekeningen. Die komen in 45% van de gevallen te liggen bij kleine bedrijven, bij 26% van de grote bedrijven, 6% bij overheids- en  5% bij andere instellingen.

IkinkBekman Incasso & Deurwaarders inschakelen loont

Wanneer rekeningen onbetaald blijven, heeft de niet betalende consument/ondernemer hiervoor meestal een reden: hij kan de rekening op dit moment niet betalen, omdat bijvoorbeeld zijn debiteuren ook niet betalen, of hij wil niet betalen, omdat de diensten/goederen die zijn geleverd niet (volledig) voldoen aan de overeenkomst of aan zijn verwachtingen.

Te lang wachten met het uit handen geven van openstaande vorderingen kan de MKB onderneming/ondernemer in financiële problemen brengen. Het inschakelen van IkinkBekman bij het innen van uw openstaande vorderingen loont. De eerste actie in onze incassostrategie is om aan tafel te komen bij de consument/ondernemer die niet betaalt. Op deze wijze is er snel inzicht in de status van de zaak en kan bijvoorbeeld door bemiddeling verweer in een vroeg stadium worden besproken (en worden getackeld), zodat betaling wordt verkregen zonder tussenkomst van een gerechtelijke procedure.