IkinkBekman behoort tot de 70% van de deurwaarders die onafhankelijk zijn.

Onlangs kwam de discussie in het nieuws over onafhankelijkheid van deurwaarders. Wij benadrukken dat wij geheel onafhankelijk zijn. Lees meer :

Minister Blok moet ingrijpen in de discussie over de onafhankelijkheid van de deurwaarder. Dat zegt Deurwaardersbelangen.nu, die ongeveer 30 procent van de deurwaarderskantoren vertegenwoordigt. De organisatie verwijt de Koninklijke Beroepsgroep voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dat die weigert op te treden tegen deurwaarders die te nauwe banden met incassobureaus onderhouden.

Met het verzoek aan de minister drijven de deurwaarders een conflict op de spits dat al jaren speelt. Deurwaardersbelangen.nu vindt dat mensen met schulden onvoldoende beschermd zijn tegen deurwaarderskantoren, die deels eigendom zijn van een incassobureau.

Dat incassobureau laat zijn vorderingen incasseren door het deurwaarderskantoor waarin het zelf een aandeel heeft. De deurwaarders in die constructie opereren niet onafhankelijk, zo luidt het verwijt: ze vertegenwoordigen te veel het belang van de schuldeiser.

Evenwicht tussen belangen

Het gaat in de deurwaardersruzie om de ‚ambtelijke macht‘. Een deurwaarder is bevoegd om beslag te leggen op bankrekeningen, woningen, auto’s, salarissen en toeslagen. Hij moet daarbij onafhankelijk opereren en dus steeds een evenwicht zoeken tussen de belangen van de schuldeiser en die van de schuldenaar.

Incassobureaus hebben die ambtelijke macht niet. Zij mogen betalingsregelingen treffen en aanmaningen sturen. Veel verder reikt hun arm niet.

„In de praktijk van de schuldhulpverlening blijkt regelmatig dat incassobureaus het op een akkoordje gooien met een deurwaarder, zonder dat de schuldenaar en de schuldhulpverlener daarvan op de hoogte worden gebracht“, zegt Marco Florijn van de NVVK, branchevereniging voor schuldhulp.

„Vorderingen gaan heen en weer. Dat belemmert de vlotte afhandeling van een goede schuldenregeling.“ Het zou, zegt Florijn, voor mensen met probleemschulden een groot goed zijn als er strenger wordt toegezien op de onafhankelijkheid van deurwaarders.