De jaarlijkse stand van zaken in het MKB

Verreweg de populairste sector om in te starten is de zakelijke dienstverlening (waar ook de incasso- en deurwaarderskantoren toe behoren). Wist je dat dit jaar voor het eerst de meerderheid van de parttime starters vrouw is?

Minder faillietverklaringen

In 2016 gingen 4.065 bedrijven in het mkb failliet, 16 procent minder dan in 2015, een forse verbetering. Wel waren er afgelopen jaar meer nevenvestigingen betrokken bij faillissementen dan in 2015. 1.735 in 2016 en 1.061 in 2015. De belangrijkste reden hiervoor is het faillissement van veel detailhandelketens.

Het mkb heeft in 2016 records verbroken. Zo blijkt uit een persbericht van de KvK over de bedrijvendynamiek in 2016. Een opvallende stijger is de sector industrie, met een groei van 20 procent.

Starter is dik in de dertig

De leeftijd waarop starters hun bedrijf oprichten is de afgelopen zes jaar stabiel gebleven: 37 jaar. In 2016 zijn 107.011 zzp’ers en 25.608 mkb’ers gestart. Voor zzp’ers is dit een afname van 4 procent, het aantal startende mkb’ers is nagenoeg gelijk gebleven.

Gevestigde ondernemer is veertiger en vaak nog man

Gemiddeld is de Nederlandse ondernemer 46 jaar. De zzp’er is iets jonger dan de mkb’er, respectievelijk 45 en 48. Opvallend is de toename van de jongste categorie: 0-19 jaar met 14 procent. Het percentage ondernemende vrouwen is gestegen van 32 in 2010 naar 36 in 2016. In 2016 zijn er voor het eerst meer vrouwen (52%) dan mannen die starten als parttime zelfstandige. Weliswaar wordt de verhouding geleidelijk wat minder scheef, maar het mkb is nog hoofdzakelijk ‚a man’s world‘.

Export goed voor eenderde totale werkgelegenheid

Uit de internationaliseringsmonitor van het CBS blijkt dat het grootste deel van de exporterende bedrijven mkb bedrijven zijn. De gemiddelde exportwaarde van mkb’ers is 900 duizend euro.

Klik hier voor de volledige infographic MKB in Beeld 2017.

Bron : MKB Servicedesk