Zijn algemene voorwaarden wel of niet van toepassing bij het sturen van rekeningen?

Uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 27 januari 2016 blijkt dat een verwijzing naar de algemene voorwaarden op facturen, die pas na het sluiten van een overeenkomst worden verstuurd, niet afdoende is om de algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn. Laat daarom zoveel mogelijk uw wederpartij expliciet instemmen met de algemene voorwaarden.

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de inhoud van een overeenkomst, nadat deze is gesloten, niet door een van de partijen eenzijdig kan worden gewijzigd of aangevuld. Een verwijzing naar algemene voorwaarden op facturen, die pas na het sluiten van een overeenkomst worden verstuurd, leidt daarom in beginsel niet tot toepasselijkheid daarvan, tenzij de contractspartij bij de gebruiker van algemene voorwaarden (de verkoper) het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat hij met die voorwaarden akkoord kan gaan. Dit kan het geval zijn, indien partijen al langdurig zaken met elkaar doen, de verkoper steeds op zijn facturen verwijst naar algemene voorwaarden, en de koper daar nooit tegen heeft geprotesteerd.