De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is in werking getreden. Welke gevolgen heeft dat ? Bij IkinkBekman gaan wij uiteraard zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij hebben ons privacy beleid aangepast aan de nieuwe regelgeving. Op onze website is een nieuwe privacyverklaring opgenomen en is een cookie statement geplaatst. Voor meer informatie leest u onze privacyverklaring.