U heeft een vordering?

Kan of wil uw klant niet betalen?
Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn. Geeft u deze zorgen het liefst uit handen? Dan is onze eerste actie het bezoeken van uw klant. Doel van dit bezoek is  de beweegredenen voor het niet betalen van uw factuur helder te krijgen. In veel gevallen vinden wij ter plaatse een oplossing. U ontvangt in ieder geval na ons bezoek een terugkoppeling. Indien nodig bespreken we met u de vervolgstrategie. Dat bedoelen wij met persoonlijk en (daad)krachtig!

Neem contact op

 

Tarieven

 

Algemene voorwaarden