Te laat betalen is een last voor bedrijven. Het is kostbaar, legt beslag op schaarse financiële middelen en werkt risico verhogend. Soms is tijdige betaling door een grote debiteur zelfs cruciaal voor het voortbestaan van het bedrijf. Naar schatting is niet minder dan 1 op de 5 faillissementen het gevolg van overschrijding van de betalingstermijn door afnemers. Daar komt bij dat de betalingsmoraal verslechtert als de economie tegenzit. Debiteuren zoeken juist dan de grenzen op, er is immers geen goedkoper en sneller beschikbaar krediet dan leverancierskrediet.

Grenzen worden niet alleen opgezocht, maar ook regelmatig overschreden.  Ondanks allerlei pogingen van de ondernemer om zijn klant alsnog te bewegen te betalen, blijven veel facturen onbetaald. Ondernemers geven hun vordering niet graag uit handen ter incasso, omdat zij bang zijn dat de klantrelatie dan onder druk komt te staan of zelfs stuk gaat. De ondernemer zit dan in een spagaat tussen commercieel belang en financieel belang.

Een moeilijk dilemma. Elke ondernemer bepaalt zijn eigen grenzen ten aanzien van de ruimte die hij zijn niet betalende klant geeft. Besef wel dat de omzet die na facturatie gerealiseerd is, ook kan betekenen dat de ondernemer vanaf dat moment BTW moet afdragen aan de belastingdienst (cash out), terwijl deze BTW niet is ontvangen van de klant. Uiteindelijk is het belangrijk dat de gefactureerde omzet ook daadwerkelijk betaald wordt. IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders kan de ondernemer daarbij adviseren en behulpzaam zijn.