Wisseling van de wacht

Na in de afgelopen drie jaar het kantoor succesvol te hebben opgebouwd, staan we voor een verandering!
Per 1 februari 2019 zal EvertsBekman Incasso & Deurwaarders verder gaan onder de naam: IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders. Gerrit Jan Bekman zet het kantoor vanuit Almelo voort met gerechtsdeurwaarder Frank Ikink. Agnes Everts helpt de komende maanden nog mee aan de overdracht en gaat zich oriënteren op nieuwe zakelijke kansen.

Onze filosofie van korte lijnen, maatwerk, kennis van zaken en goede communicatie wordt door onze klanten als zeer waardevol ervaren en dat houden we vanuit Almelo dan ook zeker vast!

Nieuwe contactgegevens :

Onze gegevens per 1 februari 2019 (de overige gegevens blijven ongewijzigd):

IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders
Einsteinstraat 6a
7601 PR Almelo
Tel: 0546-799844
info@ikinkbekman.nl
www.ikinkbekman.nl

In verband met de feestdagen zijn wij gesloten op 24, 25, 26 en 31 december 2018.

Op 27 en 28 december 2018 zijn wij van 9 tot 17 uur bereikbaar. Wij wensen u fijne feestdagen !

 

Het bestuur van de KBvG heeft aan ons wederom een positief toetsingsverslag verleend op de Normen voor Kwaliteit voor gerechtsdeurwaarders. De KBvG normen voor Kwaliteit zijn bepalingen waar de gerechtsdeurwaarder aan moet voldoen. Dat betreft onder andere een goede bedrijfsvoering, onafhankelijkheid en de kwaliteit van dienstverlening.

 

 

De griffierechten voor civiele zaken over relatief kleine bedragen gaan omlaag, die voor grote bedragen stijgen juist. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil met deze aanpassingen tegemoetkomen aan de kritiek dat de huidige tarieven de toegang tot de rechter te veel zouden belemmeren. In 2011 zijn de griffierechten omhoog gegaan en sindsdien is er veel discussie over geweest, ook in de Tweede Kamer.

Onder meer het midden- en kleinbedrijf klaagt dat het voor vorderingen van iets meer dan 500 euro een griffierecht van 476 euro moet betalen. Daarom stappen ondernemers niet snel naar de rechter met onbetaalde rekeningen van net boven de 500 euro. Dekker wil het tarief voor bedrijven nu verlagen naar 300 euro. Particulieren betalen voor zo’n vordering voortaan een griffierecht van 200 in plaats van 226 euro.

Het mag de schatkist niks kosten

De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat een lager tarief voor bedrijven uiteindelijk ook ten goede komt aan particulieren. Als een particulier een zaak verliest, en de proceskosten moet vergoeden, is dat bedrag in dit soort gevallen lager dan vroeger.

Dekker benadrukt dat de aanpassingen de schatkist geen geld mogen kosten en dat daarom tegenover de verlaging van lage tarieven ook een verhoging van hogere moet staan. Voor een vordering voor een bedrag tussen 5000 en 12.500 euro moet een bedrijf nu 476 euro betalen; dat wordt 641 euro. Voor een particulier stijgt het bedrag van 226 naar 304 euro.

Het hoogste griffierecht (voor zaken over bedragen boven 100.000 euro) gaat voor bedrijven van bijna 4000 euro nu naar ruim 5300 euro in de toekomst.

Bron: NOS

Aantal rechtszaken in 2017 fors gedaald

Het aantal rechtszaken is het afgelopen jaar in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen, zo blijkt uit het jaarverslag van de Rechtspraak. Met name het aantal kanton handelszaken is flink gedaald. Vorig jaar zijn daar 81 duizend minder zaken van aangebracht dan een jaar eerder. Kanton handelszaken gaan vaak over incasso’s na het niet betalen van rekeningen, bijvoorbeeld voor een zorgverzekering of telefoonabonnement.

Reden minder rechtszaken
De daling van het aantal zaken in sommige rechtsgebieden ligt voor de hand: een verbeterde betalingsmoraal na de economische crisis, de toegenomen beschikbaarheid van buitenrechtelijke bemiddeling (als mediation). Maar ook de afschrikkende werking van relatief hoge griffierechten (de kosten die moeten worden betaald om een rechtszaak te mogen voeren) speelt een rol.

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, heeft opgeroepen de griffierechten te verlagen, omdat moet worden voorkomen dat mensen vanwege financiële redenen de rechter vermijden.

Stijging aantal bewindzaken

Het aantal bewindzaken is in 2017 met 100.000 toegenomen tot maar liefst 500.000. Dit betekent dat inmiddels 1 op de 3 zaken die de rechter behandelt een bewind gerelateerde-zaak is. Die stijging betekent overigens niet per definitie dat er meer mensen onder bewind zijn gesteld. Voor een groot deel is de stijging toe te schrijven aan een nieuwe categorie zaken: de zogenoemde vijfjaarsevaluatiezaken waarbij lopende bewindsdossiers onder de loep worden genomen.

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is in werking getreden.

Welke gevolgen heeft dat ? Bij IkinkBekman gaan wij uiteraard zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij hebben ons privacy beleid aangepast aan de nieuwe regelgeving.

Op onze website is een nieuwe privacyverklaring opgenomen en is een cookie statement geplaatst. Voor meer informatie leest u onze privacyverklaring.

 

 

Openingstijden in verband met feestdagen

Wij zijn dagelijks bereikbaar van ‘s-morgens 9.00 tot ‘s-middags 17.00 uur. Vanwege de feestdagen is ons kantoor echter op donderdag 10 mei 2018 en vrijdag 11 mei 2018 gesloten.

Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018, zijn we eveneens gesloten.

Netherlands Commercial Court

De Tweede Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Hiermee is een volgende stap gezet in de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC), een rechtbank gespecialiseerd in internationale handelsgeschillen.

Amsterdam

De NCC wordt een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en van het gerechtshof Amsterdam. Met de oprichting van de nieuwe rechtbank – waar het Engels de voertaal is – wordt tegemoet gekomen aan een groeiende behoefte bij internationaal actieve bedrijven. De NCC biedt deze bedrijven een plek waar internationale handelsgeschillen worden opgelost binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten.

 

IkinkBekman behoort tot de 70% van de deurwaarders die onafhankelijk zijn.

Onlangs kwam de discussie in het nieuws over onafhankelijkheid van deurwaarders. Wij benadrukken dat wij geheel onafhankelijk zijn. Lees meer :

Lees verder

De jaarlijkse stand van zaken in het MKB

Verreweg de populairste sector om in te starten is de zakelijke dienstverlening (waar ook de incasso- en deurwaarderskantoren toe behoren). Wist je dat dit jaar voor het eerst de meerderheid van de parttime starters vrouw is?

Minder faillietverklaringen

In 2016 gingen 4.065 bedrijven in het mkb failliet, 16 procent minder dan in 2015, een forse verbetering. Wel waren er afgelopen jaar meer nevenvestigingen betrokken bij faillissementen dan in 2015. 1.735 in 2016 en 1.061 in 2015. De belangrijkste reden hiervoor is het faillissement van veel detailhandelketens.

Het mkb heeft in 2016 records verbroken. Zo blijkt uit een persbericht van de KvK over de bedrijvendynamiek in 2016. Een opvallende stijger is de sector industrie, met een groei van 20 procent.

Lees verder