Openingstijden in verband met feestdagen

Wij zijn dagelijks bereikbaar van ‘s-morgens 9.00 tot ‘s-middags 17.00 uur. Vanwege de feestdagen is ons kantoor echter op donderdag 10 mei 2018 en vrijdag 11 mei 2018 gesloten.

Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018, zijn we eveneens gesloten.

Netherlands Commercial Court

De Tweede Kamer heeft ingestemd met wetgeving die Engelstalige rechtspraak mogelijk maakt. Hiermee is een volgende stap gezet in de oprichting van de Netherlands Commercial Court (NCC), een rechtbank gespecialiseerd in internationale handelsgeschillen.

Amsterdam

De NCC wordt een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en van het gerechtshof Amsterdam. Met de oprichting van de nieuwe rechtbank – waar het Engels de voertaal is – wordt tegemoet gekomen aan een groeiende behoefte bij internationaal actieve bedrijven. De NCC biedt deze bedrijven een plek waar internationale handelsgeschillen worden opgelost binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten.

 

IkinkBekman behoort tot de 70% van de deurwaarders die onafhankelijk zijn.

Onlangs kwam de discussie in het nieuws over onafhankelijkheid van deurwaarders. Wij benadrukken dat wij geheel onafhankelijk zijn. Lees meer :

Lees verder

De jaarlijkse stand van zaken in het MKB

Verreweg de populairste sector om in te starten is de zakelijke dienstverlening (waar ook de incasso- en deurwaarderskantoren toe behoren). Wist je dat dit jaar voor het eerst de meerderheid van de parttime starters vrouw is?

Minder faillietverklaringen

In 2016 gingen 4.065 bedrijven in het mkb failliet, 16 procent minder dan in 2015, een forse verbetering. Wel waren er afgelopen jaar meer nevenvestigingen betrokken bij faillissementen dan in 2015. 1.735 in 2016 en 1.061 in 2015. De belangrijkste reden hiervoor is het faillissement van veel detailhandelketens.

Het mkb heeft in 2016 records verbroken. Zo blijkt uit een persbericht van de KvK over de bedrijvendynamiek in 2016. Een opvallende stijger is de sector industrie, met een groei van 20 procent.

Lees verder

Oproep minister Van der Steur : Doe alleen zaken met gecertificeerde incassopartijen zoals deurwaarders en NVI aangesloten incassobureaus.

Tijdens het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie deelde minister Van der Steur gisteren (24 november) mee dat hij het niet verplicht wil stellen dat incassobureaus aangesloten zijn bij de NVI (en dus gecertificeerd zijn en onder toezicht staan). Hij deed echter een duidelijke oproep aan schuldeisers : Doe alleen zaken met gerechtsdeurwaarders dan wel NVI aangesloten incassobureaus. Dit om te voorkomen dat er zaken gedaan worden met incassobureaus die zich niet aan wet- en regelgeving houden.

 

De rechtbank Noord-Nederland start op 1 oktober 2016 met een proef met rechtszaken waarin burgers en bedrijven snel op het spreekuur van de rechter kunnen komen. De kern is dat de rechter eerst probeert met een goed gesprek tot een oplossing te komen en pas als het nodig is zelf beslist wat er moet gebeuren. U heeft geen advocaat nodig.

Lees verder

De procedure voor het terugvragen van btw op oninbare vorderingen wordt met ingang van 1 januari 2017 versoepeld. In deze tijd loopt iedere ondernemer wel eens tegen oninbare vorderingen aan. Door versoepeling van de regeling kan de liquiditeitspositie van ondernemers verbeteren. Voor het bedrijfsleven is het voorstel dan ook meer dan welkom.

Lees verder

 

Op 9 mei 2016 heeft het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) aan ons een positief toetsingsverslag verleend op de Normen voor Kwaliteit voor gerechtsdeurwaarders. De Normen voor Kwaliteit hebben onder andere betrekking op marketing, contracten, dossierbehandeling, onafhankelijkheid, communicatie, automatisering, financiële administratie, continuïteit en personeel en organisatie.

 

 

Dat vertellen wij tijdens een kennissessie op donderdag 30 juni aanstaande. Die kennissessie over het risico op non-betaling vindt plaats tijdens de officiële opening van ons kantoor aan Blankenstein 134a in Meppel.

Meer en meer ondernemers krijgen te maken met facturen die niet te incasseren zijn. Hoe meer niet betaalde facturen, des te groter de kans dat de ondernemer zelf in de financiële problemen komt of zelfs failliet gaat. Door preventieve maatregelen te treffen kan een faillissement als gevolg van niet incasseerbare of te laat betaalde facturen worden vermeden. Tijdens de bijeenkomst reiken Agnes Everts en Gerrit Jan Bekman de aanwezige ondernemers handvatten aan om risico’s op non-betaling te verkleinen.

De kennissessie vindt plaats op donderdag 30 juni aanstaande. Ontvangst is vanaf 16.30 uur. Om 17.00 uur starten we met de kennissessie, die wij kosteloos aanbieden aan alle ondernemers uit Drenthe en Overijssel. Heeft u te maken met niet incasseerbare facturen? U bent meer dan welkom op onze bijeenkomst. Meld u wel even van tevoren aan via de mail. Het aantal plaatsen is namelijk gelimiteerd.

Heeft u vragen? Bel ons gerust op 0522 – 820225 of stuur een e-mail naar info@IkinkBekman.nl. Wij hopen u op 30 juni te mogen ontvangen op ons nieuwe kantoor aan Blankenstein 134a in Meppel.