IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders is trots op de positieve beoordeling van de Commissie Toetsing Gerechtsdeurwaarders  met betrekking tot de 2-jaarlijkse audit op de KBvG Normen voor Kwaliteit.

Kiest u ook bewust voor kwaliteit? Dan bent u bij IkinkBekman aan het juiste adres!

 

In verband met de feestdagen zijn wij gesloten op 24 december 2020 vanaf 13.00 uur.  Op maandag 28 december 2020 tot en met woensdag 30 december 2020  zijn wij van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar. Op donderdag  31 december 2020 en 1 januari 2021 zijn wij gesloten. Wij wensen u fijne feestdagen !

Te laat betalen is een last voor bedrijven. Het is kostbaar, legt beslag op schaarse financiële middelen en werkt risico verhogend. Soms is tijdige betaling door een grote debiteur zelfs cruciaal voor het voortbestaan van het bedrijf. Naar schatting is niet minder dan 1 op de 5 faillissementen het gevolg van overschrijding van de betalingstermijn door afnemers. Daar komt bij dat de betalingsmoraal verslechtert als de economie tegenzit. Debiteuren zoeken juist dan de grenzen op, er is immers geen goedkoper en sneller beschikbaar krediet dan leverancierskrediet.

Grenzen worden niet alleen opgezocht, maar ook regelmatig overschreden.  Ondanks allerlei pogingen van de ondernemer om zijn klant alsnog te bewegen te betalen, blijven veel facturen onbetaald. Ondernemers geven hun vordering niet graag uit handen ter incasso, omdat zij bang zijn dat de klantrelatie dan onder druk komt te staan of zelfs stuk gaat. De ondernemer zit dan in een spagaat tussen commercieel belang en financieel belang.

Een moeilijk dilemma. Elke ondernemer bepaalt zijn eigen grenzen ten aanzien van de ruimte die hij zijn niet betalende klant geeft. Besef wel dat de omzet die na facturatie gerealiseerd is, ook kan betekenen dat de ondernemer vanaf dat moment BTW moet afdragen aan de belastingdienst (cash out), terwijl deze BTW niet is ontvangen van de klant. Uiteindelijk is het belangrijk dat de gefactureerde omzet ook daadwerkelijk betaald wordt. IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders kan de ondernemer daarbij adviseren en behulpzaam zijn.

IkinkBekman ontwerpt een kompas en geeft tips aan MKB-ondernemers over hoe om te gaan met openstaande facturen en niet-betalende klanten in Coronatijd.

Menig MKB-er heeft de afgelopen tijd de omzet zien teruglopen. Een daling van het aantal klanten,  het ontvangen van minder bestellingen door veranderde marktomstandigheden en betaalverplichtingen die voldaan moeten worden, zorgen er voor dat de liquiditeit van de onderneming afneemt. Ondanks de versoepeling van de lockdown en overheidssteun verwachten MKB-ers ook de komende tijd minder omzet te draaien. IkinkBekman merkt dat klanten vragen hebben over hoe om te gaan met niet betalende klanten en wat te doen met openstaande facturen. Daarom heeft zij een kompas ontwikkeld met daarin 4 tips.

Tips hoe om te gaan met openstaande facturen en niet betalende klanten in Coronatijd.

  • Tip 1: wacht niet te lang met het ondernemen van actie. Sommige zaken gaan niet vanzelf weer over. Uitstellen en afwachten heeft mogelijk tot gevolg dat de problemen rondom liquiditeit toenemen en langer blijven bestaan.
  • Tip 2: neem contact op met uw klant via telefoon of mail en informeer naar de reden van niet betalen. Geef aan waarom u belt en zoek naar mogelijkheden die voor u beiden haalbaar zijn. U onderhoudt de klantrelatie en komt tegelijkertijd ook op voor uzelf.
  • Tip 3: ga niet in de overlevingsstand. Denk niet ik moet dit volhouden tot de Coronacrisis over is. Daarvoor duurt een pandemie te lang. Bovendien levert deze crisismentaliteit veel stress op en dat is ongezond.
  • Tip 4: doe niet alles alleen en zoek hulp. Overleg met uw vakvereniging, accountant, incassospecialist en /of gerechtsdeurwaarder. Ga met hen in gesprek over mogelijkheden die passen bij zowel u als persoon als bij uw bedrijf

In deze zaak heeft bedrijf X een vordering op bedrijf Y vanwege het feit dat X zaken heeft geleverd aan Y en Y de nota niet heeft betaald. De vordering (plm. 10.000 euro) wordt uiteindelijk voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam.

Gedaagde Y erkent de vordering, maar geeft aan de schuld (die inmiddels al meer dan 8 maanden onbetaald is gelaten) niet te kunnen betalen, althans niet in 1 keer. De zaak is duidelijk. Er is deugdelijk geleverd en dit wordt ook aangegeven door gedaagde; de vordering wordt door haar erkend. Normaal gesproken wijst de rechter vervolgens vonnis, met veroordeling van gedaagde in hoofdsom, rente en kosten.

Zo niet in deze zaak. De kantonrechter legt aan partijen onder meer een betalingsregeling op; Y dient aan X € 500,00 per maand te voldoen. Een vreemde uitspraak vanwege het feit dat een kantonrechter in principe slechts de gegrondheid van de vordering mag vaststellen.  Des te opmerkelijker gezien het feit dat andere rechtbanken in soortgelijke zaken in hun vonnis expliciet opnemen dat zij geen betalingsregeling kunnen opleggen en zij alleen de gegrondheid van de vordering mogen vaststellen.

Eiseres X moest genoegen nemen met een betalingsregeling die minimaal 20 maanden zou gaan duren. Door het opleggen van een betalingsregeling manoeuvreert de rechter schuldeiser X in de rol van “financierder/bank” van schuldenaar Y. Dit was zeker niet wat schuldeiser X voor ogen had bij het aangaan van de overeenkomst met Y.

Geschreven door: Gerrit Jan Bekman

In verband met goede vrijdag is ons kantoor 10 april 2020 gesloten.

Feest/Gelijkgestelde dagen

De komende weken zijn er een aantal feest/gelijkstelde dagen, dit zijn dagen waarop geen ambtshandelingen mogen worden verricht:

– 10 april 2020, Goede vrijdag

– 13 april 2020, 2e Paasdag

– 27 april 2020, Koningsdag

– 5 mei 2020, Bevrijdingsdag

– 21 mei 2020, Hemelvaart

– 22 mei 2020, Vrijdag na hemelvaart

– 1 juni 2020, 2e Pinksterdag

In verband met de feestdagen zijn wij gesloten op 25 t/m 27 december 2019.

Op maandag 30 december zijn wij van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Op dinsdag 31 december zijn wij van 9.00 tot 13.00 uur bereikbaar. En 1 januari zijn wij gesloten.

Wij wensen u fijne feestdagen !

Payt, online platform voor debiteurenbeheer en minnelijk incassotraject werkt samen met IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders

 

Sinds december 2019 zijn wij partner geworden van Payt, een online incassoplatform dat het debiteurenbeheer alsmede het minnelijke incassotraject voor haar klanten volledig heeft geautomatiseerd. Hierdoor kunnen klanten van Payt hun niet betaalde facturen na het incassotraject doorzetten naar ons. Wij ontvangen geautomatiseerd het volledige dossier en pakken het van daaruit op. Zo ontzorgen wij u en proberen tegelijkertijd zo veel mogelijk van uw openstaande dossiers betaald te krijgen.

Payt automatiseert uw debiteurenbeheer met slimme cloud software. Snellere betalingen, meer overzicht en ruimte voor persoonlijk contact. Daarnaast bieden zij voorfinanciering aan van uw openstaande facturen, een moderne vorm van factoring. Duizenden organisaties in inmiddels 9 landen vertrouwen dagelijks op hun diensten. Met debiteuren in meer dan 150 landen. Probeer het de eerste 30 dagen gratis en zet uw eventueel niet betaalde facturen automatisch door naar ons. Laat u verrassen door onze verfrissende kijk op debiteurenbeheer.

Wordt er na dit traject de openstaande factuur niet betaald, dan wordt het minnelijke incassotraject opgevolgd door een gerechtelijk incassotraject. Het gerechtelijk incassotraject wordt door de gerechtsdeurwaarders van IkinkBekman uitgevoerd. Hoe dat werkt, leest u op de website.

IkinkBekman gelooft in de online dienstverlening van Payt en is om die reden een partnerschap aangegaan. Het innovatieve en gebruiksvriendelijke platform structureert het incassotraject en maakt het overzichtelijk. Bovendien stelt Payt partijen in staat om via het platform op ieder moment met elkaar in contact te treden over de openstaande factuur. IkinkBekman kan zodoende op een gedegen manier van start met het gerechtelijk incassotraject.

 

 

In het maatschappelijk verkeer is rechtszekerheid belangrijk. Rechtszekerheid betekent dat afspraken worden nagekomen. Dat zorgt ervoor dat een fietsenmaker een fiets durft te verkopen (hij kan er immers van uitgaan dat voor de fiets wordt betaald) en dat wat de rechter bepaalt, wordt nageleefd. Hierbij speelt de gerechtsdeurwaarder een belangrijke rol. Hij zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen en dat hetgeen wat de rechter bepaald heeft, ten uitvoer wordt gelegd.

Een gerechtsdeurwaarderspraktijk mag niet zomaar worden gestart. Er zijn strenge eisen aan verbonden, zoals de vierjarige opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder en goedkeuring van het bureau Financieel Toezicht op een ondernemingsplan.

Dit in tegenstelling tot het starten van een incassokantoor, waaraan geen voorwaarden worden gesteld. De afgelopen jaren zijn er kantoren gestart die, niet gehinderd door enige kennis van zaken, vorderingen proberen te incasseren op hun eigen (soms onrechtmatige) wijze. De overheid vindt dat op dit moment kennelijk geen probleem. In het kader van vrije marktwerking stelt zij dat respectabele bedrijven zich niet moeten willen associëren met malafide incassopraktijken. Een opmerkelijk standpunt, gezien de kwetsbare positie van mensen met schulden. Een verplichte vergunning voor het bedrijven van een incassobureau, zoals in ons omringende landen reeds het geval is, zou een goede stap zijn ter voorkoming van onrechtmatig handelen en nare praktijken.

Voor de ondernemer/schuldeiser, die een prima product/dienst geleverd heeft en zijn rekeningen onbetaald ziet, kan het van groot belang zijn dat zijn vordering wordt geïncasseerd.

Zo ontvingen wij het verzoek van een ondernemer om een vordering van 30.000 euro te incasseren op een klant die ‘met de noorderzon’ was vertrokken. Indien dit bedrag niet geïncasseerd kon worden, zou dit het einde betekenen van zijn bedrijf. Uit onderzoek bleek dat de schuldenaar onroerende zaken op naam had staan (terwijl hij zich bij de gemeente had laten uitschrijven). Reden om de rechter te verzoeken conservatoir (barend) beslag te mogen leggen op de onroerende zaak en betrokkene op te roepen (bij zogenaamd openbaar gerechtsdeurwaardersexploot) om voor de rechter te  verschijnen. Dit werkte; geschrokken door het gelegde beslag verscheen hij voor de rechter, die hem confronteerde met zijn handelswijze en vervolgens vonnis wees in het voordeel van de schuldeiser. Uiteindelijk ontving de ondernemer waar hij recht op had: betaling van zijn factuur van 30.000 euro en kon hij zijn bedrijf voortzetten. Dit alles nadat het vonnis door de gerechtsdeurwaarder was uitgereikt aan de schuldenaar met daarin het bevel om te betalen: in naam van de koning.

Geschreven door: Gerrit-jan Bekman