Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de TVL of NOW-regelingen, staan per 1 oktober 2021 weer op eigen benen. De economie draait weer volop en de werkloosheid is laag.

Wees echter alert!

Bovenstaande kan inhouden dat bedrijven die bijvoorbeeld gebruik hebben gemaakt van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) hun omzet op korte termijn nog niet op het gewenste niveau hebben. Het risico van het onbetaald laten van facturen zal wellicht nadrukkelijker aanwezig zijn.

Wanneer uw klant een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt en ook op een betalingsherinnering niet reageert, is directe actie ondernemen van belang. U kunt bijvoorbeeld telefonisch contact opnemen met uw klant en naar de reden vragen van het niet betalen en vervolgens proberen een concrete betaalafspraak te maken.