De rechtbank Noord-Nederland start op 1 oktober 2016 met een proef met rechtszaken waarin burgers en bedrijven snel op het spreekuur van de rechter kunnen komen. De kern is dat de rechter eerst probeert met een goed gesprek tot een oplossing te komen en pas als het nodig is zelf beslist wat er moet gebeuren. U heeft geen advocaat nodig.

Hoe werkt de Spreekuurrechter?

Partijen leggen de rechter zelf uit wat er aan de hand is en wat er naar hun mening zou moeten gebeuren. Partijen kunnen genoeg hebben aan een advies van de rechter of er kan een compromis worden gesloten. Maar als het nodig is, dan kan de rechter een vonnis uitspreken. Partijen hoeven geen kennis van wet en regels te hebben, de rechter zorgt ervoor dat die goed worden toegepast. De rechter luistert naar alles wat wordt gezegd en vraagt door als er onduidelijkheid is. Het gaat er om dat de waarheid op tafel komt en dat het proces eerlijk verloopt. Meestal zal de rechter spreekuur houden in een gerechtsgebouw, maar dat hoeft niet, bijvoorbeeld als er een meningsverschil is tussen buren, dan kan de rechter naar deze buren toegaan. Dat wordt van tevoren besproken, de rechter komt niet automatisch op verzoek langs.

Eigen keuzes

U kunt niet gedwongen worden om bij de Spreekuurrechter te verschijnen. Pas als beide partijen dat willen, is het mogelijk om naar het spreekuur te gaan. Begeleiders mogen meekomen, maar moeten zich houden aan de regels van de rechtbank. Als u niet naar de rechter wilt gaan, maar uw tegenpartij wil dat wel, dan kan uw tegenpartij een advocaat of deurwaarder inschakelen voor een gewone procedure, bijvoorbeeld bij de kantonrechter.

Voor meer informatie : https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Regels-en-procedures/Paginas/Spreekuurrechter.aspx