Oproep minister Van der Steur : Doe alleen zaken met gecertificeerde incassopartijen zoals deurwaarders en NVI aangesloten incassobureaus.

Tijdens het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie deelde minister Van der Steur gisteren (24 november) mee dat hij het niet verplicht wil stellen dat incassobureaus aangesloten zijn bij de NVI (en dus gecertificeerd zijn en onder toezicht staan). Hij deed echter een duidelijke oproep aan schuldeisers : Doe alleen zaken met gerechtsdeurwaarders dan wel NVI aangesloten incassobureaus. Dit om te voorkomen dat er zaken gedaan worden met incassobureaus die zich niet aan wet- en regelgeving houden.