U verklaart zich, als gebruiker van deze website, akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Uiteraard hebben we al het nodige gedaan om de informatie op juistheid te controleren, maar ondanks deze constante zorg en aandacht die de IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders kan nooit direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor alle gevolgen die op welke wijze dan ook voortvloeien uit het gebruik van deze website, van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders behoudt zich het recht voor alle informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Intellectueel eigendom

Deze website met alle onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens, behoren toe aan IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Links

IkinkBekman.nl kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders geen zeggenschap of controle heeft. IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites. Tevens is IkinkBekman Incasso & Gerechtsdeurwaarders niet op de hoogte van de wijze waarop deze websites om gaan met wet op de persoonsregistratie.

Privacy

IkinkBekman.nl verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website worden wel verzameld.